14 december Kerstmarkt

Op zaterdag 14 december is het Kerstmarkt in D’n Boogerd. De foyer is dan gesloten voor de volleybalvereniging, de wedstrijd gaat uiteraard wel door.

Vacature beach commissie

Het bestuur heeft een vacature voor de beach-commissie. Het beach toernooi zal in mei 2020 plaats vinden, maar de opstart begint binnenkort al.

Helaas heeft Susan de vereniging verlaten, en heeft Christa zich afgemeld. We danken beide dames van harte voor hun inzet van de afgelopen jaren.

Anke, Frans en Jolanda gaan nog even door. Gelukkig komt Tessa de commissie versterken, maar er is nog één plaatje vrij.

Kom jij helpen om het beach toernooi te organiseren?

Algemene Leden vergadering dinsdag 24 september 20.30 dn Boogerd

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vessem, 2 september 2019

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Het bestuur van VC Vessem nodigt u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering, die dit jaar wordt gehouden op dinsdag 24 september om 20.30 uur in de Schriderszaal van D’n Boogerd te Vessem.

Zowel seniorleden als juniorleden zijn van harte welkom. De junioren mogen vertegenwoordigd worden door één van hun ouders.

Wij merken hierbij op dat wanneer het tot een stemming komt, de vergadering beslist bij meerderheid van de aanwezige stemmen.

Tevens doen we een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. Voor het huidige bestuur, bestaande uit 4 dames, wordt de  belasting steeds zwaarder. Graag zouden we het bestuur weer aanvullen tot 7 personen, waarbij we een vertegenwoordiging uit alle teams zouden willen hebben. U kunt zich tot vlak voor aanvang van de ALV aanmelden.

Hieronder staat de agenda van de vergadering. De notulen van de vorige vergadering zijn op te vragen bij de secretaris.

Graag tot ziens op 24 september.

Namens het bestuur,

Jolanda Maas
Penningmeester

AGENDA ALV 

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Benoeming stembureau
4. Notulen vorige vergadering
5. Verslag secretaris
6. Verslagen commissies:
a) Jeugdzaken
b) Kampcommissie
c) Nevac
d) Wedstrijd- en scheidsrechterscoördinatie
e) Website
f) Materiaalcommissie
g) Oliebollencommissie
h) Sponsorcommissie
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Verslag penningmeester
9. Vaststellen contributie seizoen 2019-2020
10. Verkiezing bestuur
11. Verkiezing commissie van beroep
12. Rondvraag
13. Sluiting (ca. 21.30 uur)

Rabobank jeugdactie: 2.000 jongeren gratis naar EK Heren in Rotterdam

Speciaal voor de jonge volleybalfans is er nu een bijzondere actie. Deel deze actie onder je jonge leden!

Het olympisch kwalificatietoernooi is nog maar net achter de rug en het volgende evenement staat alweer voor de deur. Van 13 t/m 23 september spelen de Lange Mannen het EK Volleybal in Rotterdam, Apeldoorn & Amsterdam. Speciaal voor de jonge volleybalfans is er nu een bijzondere actie. Deel deze actie onder je jonge leden!

2.000 vrijkaarten voor vrijdag 13 en zaterdag 14 september

De Rabobank en de Nevobo lanceren voor het EK Volleybal de Rabobank Jeugdactie. Met deze actie kunnen 2.000 jongeren gratis het EK Volleybal bezoeken.

Iedereen die op of na 1 januari 2000 geboren is, kan een vrijkaart bestellen. De kaarten zijn beschikbaar voor de wedstrijden op vrijdag 13 of zaterdag 14 september, wanneer de Lange Mannen in actie komen in Rotterdam Ahoy. Bekijk deze pagina voor meer informatie over het EK in Rotterdam.

Naast dat de Rabobank en de Nevobo met de actie jeugd willen betrekken bij het volleybal en de grote evenementen die in eigen land plaatsvinden, past de actie naadloos in de ambitie van de Rabobank om jeugd te inspireren met sport, bewegen en verenigen.

Ook voor nieuwe fans

Naast dat de Rabobank en de Nevobo willen dat huidige leden van de wedstrijden kunnen genieten, is dit ook een kans om nieuwe fans een kijkje te geven in de volleybalwereld. De tickets zijn daarom zowel beschikbaar voor huidige volleyballers/volleybalsters, als voor nieuwe fans die in de leeftijdscategorie vallen.

Deel dit bericht onder je jonge leden!

De tickets zijn te bestellen via deze pagina. Iedereen die in de leeftijdscategorie valt heeft recht op één ticket, maar er kunnen ook tickets voor vrienden/vriendinnen besteld worden. Per bestelling kunnen er maximaal vier tickets opgevraagd worden. In de ticketshop staat beschreven hoe het bestelproces precies werkt. Let op: op=op, dus deel het bericht snel!

Gave extra activiteiten

Naast de wedstrijden van de Lange Mannen zijn er in en om Ahoy nog veel meer activiteiten te beleven op 13 en 14 september. Op vrijdagavond wordt de talkshow Lange Mannen Live georganiseerd. Oud-internationals Jasper Diefenbach en Dirk Sparidans vertellen over hun weg naar de top, het leven als topvolleyballer en hun verwachtingen voor het Europees kampioenschap. Ook op zaterdag zijn er naast het volleybal nog veel meer sportactiviteiten, zoals een spronghoogtetest, eSports en verschillende challenges. Lees hier meer over de side-events in Rotterdam.

Start seizoen 2019-2020

Vandaag start het seizoen 2019-2020.
Kijk verder op de website voor trainingstijden, teamindelingen en (concept) wedstrijd programma’s.

Het bestuur wenst jullie een gezellig en sportief seizoen!

Spelregelwijzigingen nevobo komend seizoen

Er is weer een aantal spelregels veranderd bij de Nevobo, welke het komende seizoen ingaan. We vragen onze spelers en scheidsrechters om hier goed kennis van te nemen.

Alle spelregels vind je hier terug.

Hieronder de meest opvallende:

Internal pass (geldt voor alle niveaus):

Meestal is de tweede bal bedoeld gespeeld te worden als een set-up. Zo’n bal wordt niet altijd even perfect gespeeld. Niet alleen wat techniek betreft, maar ook qua plek waar deze bal uiteindelijk terecht komt. Wanneer zo’n tweede bal als een set-up aan de eigen kant van het net blijft, noemen we dit een ‘internal pass’. Gaat de tweede bal daarentegen (bedoeld of onbedoeld) naar de speelhelft van de tegenpartij en/of raakt deze het blok, dan is er sprake van een ‘voltooide aanvalsslag’.Op het niveau van de Eredivisie wordt de ‘internal pass’ al soepel beoordeeld. Dat lijdt vaak tot onbegrip bij het publiek. Toch zijn deze beslissingen van de scheidsrechters juist en moeten ze ook op alle andere niveaus ook zo worden toegepast. Zeker wanneer speler veel moeite doet om de bal te spelen en/of naarmate de rally langer duurt, moet deze internal pass soepel beoordeeld worden.
Wat bedoelen we nou precies? Dragen of vasthouden van de bal is en blijft fout. Maar zolang bij een met de vingers bovenhands gespeelde bal sprake is van kort balcontact én deze aan de zijde van het net van dit team blijft, hoeft deze bal niet technisch helemaal zuiver gespeeld te worden. Omdat de bal technisch niet helemaal zuiver gespeeld wordt, kan na de bovenhandse set-up enige rotatie in de bal komen. Dit ontstaat bijvoorbeeld omdat een speler de bal niet met beide handen helemaal tegelijkertijd raakt.
Het is niet zo dat een team door het niet affluiten van een dergelijke bal beloond wordt. Bij een slechte set-up, benadeelt de spelverdeler zijn eigen team. De aanvaller moet daarna immers meer moeite doen om er een goede aanval van te maken en deze minder goede aanval is vervolgens voor de tegenpartij gemakkelijker te verdedigen. Daarom zal een spelverdeler altijd proberen de bal technisch zo goed mogelijk te spelen opdat er een goede aanval uit voortkomt.
Soepel beoordelen heeft in deze situatie ook tot gevolg dat er bij meer rally’s doorgespeeld kan worden. En daar komt het publiek voor. Maar dat is niet de enige reden van deze spelregelwijziging. Ook voor de media zijn langere en spectaculairdere rally’s van belang. Op die manier kunnen we eenvoudig meer genieten en meer reclame maken voor onze sport.

Er zijn echter wel grenzen. Gemakkelijk te spelen ballen moeten nog altijd strenger beoordeeld worden dan moeilijk te bespelen ballen. En wanneer zelfs iemand die geen verstand heeft van volleybal kan zien dat een bepaalde bal technisch fout gespeeld is, dan dient de scheidsrechter deze bal af te fluiten. Ook twee keer spelen door dezelfde speler in twee acties is niet toegestaan. Bovendien moet de bal aan de eigen kant van het net blijven. Anders is er namelijk geen sprake van een ‘internal pass’, maar van een ‘voltooide aanvalsslag’. Wordt een set-up dus niet helemaal zuiver gespeeld en gaat deze uiteindelijk toch naar de andere kant van het net, dan moet de scheidsrechter alsnog affluiten. Hierdoor kan het voorkomen dat de scheidsrechter niet direct fluit wanneer een set-up onzuiver is. Er moet immers eerst gekeken worden of dat de bal wel of niet naar de tegenpartij gaat.
Tot slot moet ook de 3e bal altijd zuiver gespeeld worden. Deze bal moet immers over het net gespeeld worden. Derhalve kan er bij de 3e bal nooit sprake zijn van een ‘internal pass’ en is dit conform de spelregels altijd een ‘voltooide aanvalsslag’. Ook als de 3e bal uiteindelijk niet over het net gaat en/of het blok van de tegenpartij niet raakt. En wel omdat bij het soepel beoordelen van een ‘voltooide aanvalsslag’ wel degelijk een voordeel voor de aanvallende partij gecreëerd zou worden en dat zou de tegenstander dan wél benadelen.

Opstelling van het serverende team (voor 1e divisie en lager):

De spelers van een team staan vaak dicht bij elkaar om snel hun (blok)positie in te kunnen nemen. Om dit te doorbreken en het schermen beter te kunnen beoordelen, worden de regels voor de opstelling van het serverende team minder streng.
De voorspelers van het serverende team, hoeven ten opzichte van elkaar niet in de servicevolgorde te staan. Hetzelfde geldt voor de achterspelers van het serverende team. Wel moet een voorspeler nog steeds voor zijn corresponderende achterspeler staan (de linksvoor moet bijvoorbeeld voor de linksachter staan).
De voorspelers moeten nog steeds dichter bij de middenlijn staan dan de achterspelers.

Met deze nieuwe regel wordt het voor de spelers van het serverende team gemakkelijker om conform de spelregels minimaal een armlengte uit elkaar te gaan staan om het schermen te voorkomen. Het zicht van de passers van het ontvangende team wordt daarmee ook beter. Omdat geen opstellingsfouten meer gemaakt kunnen worden zoals hierboven omschreven, is het lastiger voor de scheidsrechter om de servicevolgorde te controleren. Daarom wordt het verplicht om op alle niveaus waar ‘DWF resultaat invoeren’ wordt gebruikt, aan het begin van de set de servicevolgorde te noteren.

Wisselregel voor Alle jeugdklassen:

Voor alle jeugdteams voeren we de spelregel m.b.t. de spelerwissel door zoals we die bij de jeugd reeds kenden in de Hoofdklasse en Topklasse. Deze spelregel was ook bij de senioren in de 1e divisie en lager al van kracht. Dit betekent dat een speler meerdere keren gewisseld mag worden.
Uiteraard blijft de spelregel, dat in een set maximaal 6 spelerwissels mogen plaats vinden, van kracht.

Voorbeeld:
Speler #5 uit de basisopstelling wisselt met speler #3. Speler #5 kan alleen op zijn positie weer terug gewisseld worden met speler #3.
Als dit eenmaal is gebeurd, kan speler #3 kan na een voltooide rally weer gewisseld worden met bijvoorbeeld speler #6 uit de basisopstelling. Maar hij kan ook nogmaals met speler #5 wisselen.

CMV

Er is voor het seizoen 2019-2020 een volledig nieuw document opgemaakt met de spelregels voor het Circulatie Mini Volleybal (CMV). Er staan in dit document ook enkele kleine wijzigingen, maar veel verenigingen hebben het afgelopen (half) jaar al met de nieuwe regels gespeeld. Het document is meer een verduidelijking van de geldende regels en enkele kleine aanpassingen/toelichtingen op hoe de regels gehanteerd dienen te worden.
Het vernieuwde document kun je hier vinden.

Invallersbepalingen senioren

De derde keer invallen in een kalendermaand betekent vastspelen in het team waar het meest is ingevallen (in die maand). Daarna staat de teller voor die kalendermaand weer op 0 invalbeurten. De vierde keer invallen in een kalendermaand betekent dus niet meer automatisch vastspelen.
Dit houdt dus in dat iemand die vanuit heren 5, twee keer in heren 4 is ingevallen en daarna 1 keer in heren 3, zich vast speelt in heren 4.
Indien in 3 verschillende teams wordt ingevallen zal het middelste team worden aangehouden.
Speler heren 5 valt in bij: 1e keer: heren 4
2e keer: heren 3
3e keer: heren 1
=> vast gespeeld in heren 3

Horizontaal meespelen

Het horizontaal meespelen van spelers in dezelfde klasse mag per wedstrijd nog maar door 3 spelers gedaan worden. De overige spelers moeten uit het oorspronkelijke team komen, of invallers uit lagere klasses zijn.

Fijne vakantie en tot 19 augustus !

Nog 1 weekje, waarin de laatste trainingen worden afgerond. Enkele teams zijn al met vakantie gegaan.

Ondertussen is het concept-wedstrijdprogramma van de Nevobo al weer in de lucht.

LET OP, er kan tot 1 augustus zonder overleg gewijzigd worden. Pas na 1 september is het programma definitief.

De wedstrijden zijn al wel opgenomen bij de team-pagina’s, dus zet het alvast met potlood in je agenda.

In de vakantie zal D’n Boogerd een metamorfose ondergaan…………ben jij ook al benieuwd?

Namens het bestuur wensen we jullie allemaal een hele fijne vakantie, en we zien iedereen graag terug vanaf 19 augustus.