Inschrijfformulier VC Vessem

Inschrijfformulier

Ondergetekende,

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Geboortedatum

:

E-mail

:

Verklaart hierbij per ________________________(datum invullen) lid te worden van
volleybal vereniging V.C. Vessem en akkoord te zijn met het huishoudelijk reglement
van de vereniging. Een exemplaar hiervan is opvraagbaar bij de secretaris.

Tevens verklaar ik hierbij geen bezwaar te maken tegen het publiceren van foto’s e.d.
op de website of voor andere promotionele doeleinden van de vereniging.

Ik neem deel aan (* doorhalen wat niet van toepassing is)


Trainingen

:

Ja / Nee *

Wedstrijden Nevobo

:

Ja / Nee *

Recreantencompetitie

:

Ja / Nee * (alleen voor recreanten)

Minitoernooien

:

Ja / Nee * (alleen voor mini’s)

Handtekening (in geval van een minderjarige, handtekening van ouder/verzorger)

Dit formulier inleveren bij:
Jolanda Maas-Postma
Groenewoud 49
5512 AK Vessem

Bestuur.vcvessem@gmail.com