Algemene Ledenvergadering

Op maandag 25 september wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VC Vessem gehouden in gemeenschapshuis D’n Boogerd, aanvang om 20.30 uur.

Alle leden, en ouders van jeugdleden, zijn hierbij van harte uitgenodigd.

De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Benoeming stembureau
 4. Notulen vorige vergadering
 5. Verslag secretaris
 6. Verslagen commissies:

a) Jeugdzaken

b) Kampcommissie

c) Nevac

d) Wedstrijd- en scheidsrechterscoördinatie

e) Website

f) Materiaalcommissie

g) Oliebollencommissie

h) Sponsorcommissie

 1. Verslag kascontrolecommissie
 2. Verslag penningmeester
 3. Vaststellen contributie seizoen 2021-2022
 4. Verkiezing bestuur
 5. Verkiezing commissie van beroep
 6. Rondvraag
 7. Sluiting (ca. 21.30 uur)