Algemene Ledenvergadering maandag 10-10-2022

Op maandag 10 oktober om 20.30 uur in de Schriderszaal in D’n Boogerd vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.

Hierin wordt het afgelopen jaar besproken, zowel sportief als financieel, en blikken we alvast vooruit naar het komende seizoen.

De vergadering is toegankelijk voor alle leden, en jeugdleden mogen door ouders vertegenwoordigd worden.

De uitnodiging en agenda voor de vergadering is vandaag per mail verzonden.

Mocht het in de vergadering tot een stemming komen, dan beslist de vergadering bij meerderheid van de aanwezige stemmen.

Hieronder staat de agenda van de vergadering.

De notulen van de vorige vergadering zijn op te vragen bij de het bestuur via een email naar bestuur.vcvessem@gmail.com .

AGENDA ALV 10-10-2022

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Benoeming stembureau
 4. Notulen vorige vergadering
 5. Verslag secretaris
 6. Verslagen commissies:

a)        Jeugdzaken

b)        Kampcommissie

c)         Nevac

d)        Wedstrijd- en scheidsrechtersco√∂rdinatie

e)        Website

f)          Materiaalcommissie

g)        Oliebollencommissie

h)        Sponsorcommissie

 1. Verslag kascontrolecommissie
 2. Verslag penningmeester
 3. Vaststellen contributie seizoen 2022-2023
 4. Verkiezing bestuur
 5. Verkiezing commissie van beroep
 6. Rondvraag
 7. Sluiting (ca. 21.30 uur)

Geplaatst in Uncategorized.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *