Al 5 aanmeldingen ouder- en peutergym

De eerste 5 aanmeldingen voor de proefles op 23 oktober zijn al binnen. Dus we gaan zeker van start. Mocht jij ook nog mee willen doen met je peuter, geef je dan snel op, want er kan maar een beperkt aantal kinderen met hun ouders in de gymzaal.

Bewegen onder begeleiding van papa, mama, opa, oma, enz.. Bij ouder- en peutergym kan uw kind spelenderwijs de grenzen en mogelijkheden van zijn of haar lichaam leren kennen.
Uw kind wordt wekelijks gestimuleerd om te bewegen; te klimmen, klauteren, balanceren, hangen en springen. We rennen, spelen met een bal, zingen liedjes en verkennen de uitdagende “binnenspeeltuin”.
Het samen spelen met andere kinderen is een ervaring waar uw kind van leert en geniet, net als de één-op-één aandacht van u.

De gym wordt gegeven in de kleutergymzaal van Basisschool St. Lambertus in Vessem op woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur.

Aanmelden kan nog tot uiterlijk 15 oktober, de aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Zoals gezegd, 23 oktober is de 1e gratis proefles, daarna volgt een blok van nog 8 lessen, tot aan de kerstvakantie. De kosten hiervan bedragen 30 euro. Dit bedrag dient voor aanvang van de eerste les overgemaakt te zijn op ons rekeningnummer NL55 RABO 0154 0048 98 ten name van VC Vessem.

U kunt altijd inschrijven voor een proefles, maar vol is vol.

Een 2e blok staat gepland voor na de kerstvakantie tot aan de carnavalsvakantie, bij voldoende animo.

Dus heb je interesse, meld je dan snel aan!

Rabo Clubsupport Actie

Beste (ouders van) leden,

Ieder jaar organiseert de Rabobank de ClubSupport Actie, een actie waarbij leden van de Rabobank hun stem kunnen uitbrengen op hun favoriete vereniging(en).

Net als de voorgaande jaren, doen we ook dit jaar weer mee aan Rabo ClubSupport!

De stemperiode loopt van 27 september tot en met 11 oktober 2019. 

En elke stem is geld waard. Geld dat we goed kunnen gebruiken om bijv nieuwe mini’s te werven!

 Kunnen wij rekenen op jullie stem? Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport en stem op Volleybalvereniging VC Vessem !

 

Alvast bedankt!

 

#RaboClubSupport

#Samenvierenwedewinst

#Rabobank

 

VC Vessem start met ouder en peutergym!

Lekker klimmen, klauteren, spelen en plezier maken?

Doe dan nu mee met het nieuwe aanbod van Volleybalvereniging VC Vessem: Ouder- en peutergymlessen!

Wie: Peuters van 1,5 tot 4 jaar

Wat: Bewegen onder begeleiding van papa, mama, opa, oma, enz.. Bij ouder- en peutergym kan uw kind spelenderwijs de grenzen en mogelijkheden van zijn of haar lichaam leren kennen.
Uw kind wordt wekelijks gestimuleerd om te bewegen; te klimmen, klauteren, balanceren, hangen en springen. We rennen, spelen met een bal, zingen liedjes en verkennen de uitdagende “binnenspeeltuin”.
Het samen spelen met andere kinderen is een ervaring waar uw kind van leert en geniet, net als de één-op-één aandacht van u.

Waar: De kleutergymzaal van Basisschool St. Lambertus in Vessem

Wanneer: Op woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur.

U schrijft in per blok, deze blokken lopen van schoolvakantie tot schoolvakantie.
Het eerste blok start na de herfstvakantie.
Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan 1 gratis proefles. De eerste ouder- en peutergym vindt plaats na de herfstvakantie op 23 oktober en betreft de gratis proefles.
Schrijf u snel is, want vol is vol!
De data voor het eerste blok zijn 30 oktober, 6-13-20-27 nov en 4-11-18 december 2019.
Na de kerstvakantie volgt blok 2.
Er is doorlopend mogelijkheid om in te schrijven voor een (proef)les, maar vol is vol.

Kosten: 30 euro voor 8 lessen (blok 1)

Inschrijven of meer informatie: via trainster Yvonne Merckx, bestuur.vcvessem@gmail.com  of bellen/appen naar 06-38482822

Schrijf u snel in!

Inschrijven voor de eerste proefles graag vóór 15 oktober a.s. en voor het eerste blok uiterlijk 23 oktober a.s..

 

14 december Kerstmarkt

Op zaterdag 14 december is het Kerstmarkt in D’n Boogerd. De foyer is dan gesloten voor de volleybalvereniging, de wedstrijd gaat uiteraard wel door.

Vacature beach commissie

Het bestuur heeft een vacature voor de beach-commissie. Het beach toernooi zal in mei 2020 plaats vinden, maar de opstart begint binnenkort al.

Helaas heeft Susan de vereniging verlaten, en heeft Christa zich afgemeld. We danken beide dames van harte voor hun inzet van de afgelopen jaren.

Anke, Frans en Jolanda gaan nog even door. Gelukkig komt Tessa de commissie versterken, maar er is nog één plaatje vrij.

Kom jij helpen om het beach toernooi te organiseren?

Algemene Leden vergadering dinsdag 24 september 20.30 dn Boogerd

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vessem, 2 september 2019

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Het bestuur van VC Vessem nodigt u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering, die dit jaar wordt gehouden op dinsdag 24 september om 20.30 uur in de Schriderszaal van D’n Boogerd te Vessem.

Zowel seniorleden als juniorleden zijn van harte welkom. De junioren mogen vertegenwoordigd worden door één van hun ouders.

Wij merken hierbij op dat wanneer het tot een stemming komt, de vergadering beslist bij meerderheid van de aanwezige stemmen.

Tevens doen we een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. Voor het huidige bestuur, bestaande uit 4 dames, wordt de  belasting steeds zwaarder. Graag zouden we het bestuur weer aanvullen tot 7 personen, waarbij we een vertegenwoordiging uit alle teams zouden willen hebben. U kunt zich tot vlak voor aanvang van de ALV aanmelden.

Hieronder staat de agenda van de vergadering. De notulen van de vorige vergadering zijn op te vragen bij de secretaris.

Graag tot ziens op 24 september.

Namens het bestuur,

Jolanda Maas
Penningmeester

AGENDA ALV 

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Benoeming stembureau
4. Notulen vorige vergadering
5. Verslag secretaris
6. Verslagen commissies:
a) Jeugdzaken
b) Kampcommissie
c) Nevac
d) Wedstrijd- en scheidsrechterscoördinatie
e) Website
f) Materiaalcommissie
g) Oliebollencommissie
h) Sponsorcommissie
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Verslag penningmeester
9. Vaststellen contributie seizoen 2019-2020
10. Verkiezing bestuur
11. Verkiezing commissie van beroep
12. Rondvraag
13. Sluiting (ca. 21.30 uur)